Ferencvárosban élő tehetséges egyéni- és csapat sportágban versenyszerűen sportoló egészséges és fogyatékkal élő diákok részére

Ferencvárosban élő tehetséges egyéni- és csapat sportágban versenyszerűen sportoló egészséges és fogyatékkal élő diákok részére

2019. október 31. | pályázat, felhívás, tehetség, sportoló, egészséges, fogyatékkal élő diákok,„Sport ösztöndíj”, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatot hirdet Ferencvárosban élő tehetséges egyéni- és csapat sportágban versenyszerűen sportoló egészséges és fogyatékkal élő diákok részére „Sport ösztöndíj” címmel.

1. A pályázat célja
Ferencvárosban élő, tehetséges, egyéni- és csapat sportágban versenyszerűen sportoló egészséges és fogyatékkal élő diákok támogatása.
2. A pályázók köre
Azok a Ferencvárosban élő, 12–19 éves kor közötti, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • minimum 3 éves sportegyesületi, versenyzői státusz,
 • Magyar Speciális Olimpiai Szövetségi tagság, leigazolt versenyzői státusz vagy

fogyatékkal élőknél egyéb egyesületi tagság, leigazolt versenyzői státusz.
Az őszi pályázaton nem indulhatnak, akik 2019. évi tavaszi pályázaton már kaptak támogatást!

3. Pályázati kategóriák

 • egyéni sportág vagy csapat sportág (egy pályázó csak egy kategóriában indulhat)
 • I. korosztály: 12–14 éves kor közötti, II. korosztály: 15–19 éves kor közötti,
 • egészséges és fogyatékkal élő.

4. Támogatható célok, tevékenységek

 • sportegyesületi tagdíj finanszírozása,
 • sportruházat, sportfelszerelés finanszírozása,
 • versenyek útiköltségéhez hozzájárulás,
 • nevezési díjhoz hozzájárulás,
 • edzőtáborok költségeihez hozzájárulás,

Támogatás összege: személyenként maximum 40 000 Ft

Pályázat benyújtásának határideje, helye
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15. 12.00 óra.
A pályázati adatlap elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal www.ferencvaros.hu honlapján, valamint nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Közszolgáltatási Iroda - Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
A pályázatok kizárólag adatlap kitöltésével nyújthatók be. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az alábbi címeken lehet benyújtani:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal,
Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
1092 Budapest Bakáts tér 14.
1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.
1097 Budapest, Ecseri út 19.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:
„Sport ösztöndíj”

5. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok

 • adatlap,
 • lakcímkártya másolata,
 • leigazolt versenyzői státusz hiteles igazolása (sportegyesület igazolása),
 • fogyatékkal élők esetében a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség versenyengedélyének hiteles másolata, illetve fogyatékkal élők egyéb egyesületeinek esetében hiteles igazolás.

6. Pályázatkezelés, bírálat
Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt (szülő/gondviselő) adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati anyagot nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, a pályázat eredményéről a benyújtási határidőt (2019. november 15.) követő 30 napon belül dönt. A pályázat eredményéről elektronikus levélben értesítjük a pályázókat. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetőek le:
AdatlapImpresszum  Adatvédelem