Pályázat Ferencvárosban élő, nappali tagozatos tanulók részére közép- és felsőfokú nyelvvizsgát megelőző képzések utólagos támogatására

Pályázat Ferencvárosban élő, nappali tagozatos tanulók részére közép- és felsőfokú nyelvvizsgát megelőző képzések utólagos támogatására

2019. október 31. | pályázat, felhívás, nappali tagozat, tanuló, középfokú, felsőfokú nyelvvizsga, képzés, „Idegen nyelvi ösztöndíj”, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatot hirdet Ferencvárosban élő, nappali tagozatos tanulók részére közép- és felsőfokú nyelvvizsgát megelőző képzések utólagos támogatására „Idegen nyelvi ösztöndíj” címmel.

1. A pályázat célja
Ferencvárosban élő, tehetséges, 16–25 éves nappali tagozatos tanulók részére „B” típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgát előkészítő képzések utólagos támogatása.

2. Pályázók köre
Ferencvárosban élő, 16–25 éves nappali tagozatos tanulók iskolarendszeren kívüli „B” típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgát megelőző képzésben résztvevők.
Az őszi pályázaton nem indulhatnak, akik 2019. évi tavaszi pályázaton már kaptak támogatást!

Támogatás összege: személyenként 40 000 Ft.

A pályázat benyújtásának ideje: 2019. november 15. 16.00 óra.
A pályázati adatlap elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal www.ferencvaros.hu honlapján, valamint nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Közszolgáltatási Iroda - Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
A pályázatok kizárólag adatlap kitöltésével nyújthatók be. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az alábbi címen kell benyújtani:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata,
Közszolgáltatási Iroda - Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
1092 Budapest Bakáts tér 14.
1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.
1097 Budapest, Ecseri út 19.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:
„Idegen nyelvi ösztöndíj”
4. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • Adatlap,
  • Lakcímkártya másolata,
  • sikeres nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata
  • a tanfolyam befizetését igazoló pályázó vagy gondviselőjének nevére szóló eredeti számla.

5. Pályázatkezelés, bírálat
Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt (szülő/gondviselő) adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati anyagot nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, a pályázat eredményéről a benyújtási határidőt (2019. november 15.) követő 30 napon belül dönt. A pályázat eredményéről elektronikus levélben értesítjük a pályázókat. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetőek le:
AdatlapImpresszum  Adatvédelem