Pályázat adóügyi ügyintéző munkakörének betöltésére

Pályázat adóügyi ügyintéző munkakörének betöltésére

2019. október 1. | pályázat, állás, Adóiroda, adóügyi ügyintéző, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Jegyző, közszolgálati jogviszony

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda adóügyi ügyintéző munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő/rész munkaidő (6 órás)

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts u. 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet 19. Adóügyi ügyintéző – pénzügyi igazgatási feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó főbb feladatok:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal illetékességébe tartozó adók vonatkozásában az adóztatási, végrehajtási feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Helyi adókkal, adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság;
Cselekvőképesség;
Büntetlen előélet;
Főiskola, vagy Egyetem, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 19. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség (felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés);
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a helyi adóhatóságnál hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
közigazgatási alapvizsga/szakvizsga
ASP Adó szakrendszer gyakorlati ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek ismertetésével, szakmai célokat tartalmazó motivációs levél;
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berner József irodavezető nyújt, a 215-1077/420-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hp/32514/2019/XXV, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
Elektronikus úton Berner József irodavezető részére az adoiroda@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 30 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.hu, - 2019. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhetImpresszum  Adatvédelem