Pályázat építésügyi hatósági ügyintéző munkakörének betöltésére

Pályázat építésügyi hatósági ügyintéző munkakörének betöltésére

2019. augusztus 26. | pályázat, állás, Hatósági Iroda építésügyi hatósági ügyintéző, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Jegyző, közszolgálati jogviszony

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda építésügyi hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet 15. hatósági feladatkör az I. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az építésügyi hatósági engedélyezési és egyéb építésügyi eljárások lefolytatása, valamint a polgármester hatáskörébe tartozó településképi bejelentési és kötelezési eljárások, mint önkormányzati hatósági ügyek lefolytatása, döntéseinek szakmai előkészítése, az ezekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, vagy egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
az építésügyi hatósági igazgatásban szerzett közigazgatási tapasztalat,
az építésügyi hatósági igazgatás jogszabályainak ismerete,
az építésügyi hatósági eljárásokhoz szükséges ÉTDR számítógépes rendszer ismerete,
helyismeret Ferencvárosban,
közigazgatási alap-, illetve szakvizsga valamint építésügyi szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a 45/2012. (III.20.) Korm. Rend. 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével;
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kasza Mónika a Hatósági Iroda vezetője és Garamvölgyi Ernő csoportvezető nyújt a 215-1077/321-es vagy 215-1077/301-es hivatali telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton dr. Kasza Mónika Hatósági Iroda vezetője részére a hatosagiiroda@ferencvaros.hu e-címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül.  A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2019. augusztus 26.Impresszum  Adatvédelem