Pályázat Adóiroda ügykezelő munkakörének betöltésére

Pályázat Adóiroda ügykezelő munkakörének betöltésére

2019. augusztus 26. | pályázat, állás, Adóiroda ügykezelő, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Jegyző, közszolgálati jogviszony

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda ügykezelő munkakörének betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts utca 8.

Ellátandó feladatok:
Postabontás;
Beérkező-, kimenő levelek számítógépes nyilvántartásba vétele, hivatali épületek közötti levelezések, dokumentumok kézbesítése;
Nyilvántartások vezetése;
Postalapok napra készen való lefűzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatalba érkező iratok bontása, számítógépes érkeztetése, a kimenő levelek számítógépes nyilvántartásba vétele, bérmentesítése, postai feladásra történő előkészítése.

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, középszintű szakképesítés, érettségi,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
A közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
Ügykezelői alapvizsga

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikáció;
Megbízhatóság, precizitás, pontosság;
Kiváló szintű konfliktuskezelés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével;
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata;
90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt Berner József irodavezető nyújt a 215-1077/420-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton az adoiroda@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtását követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2019. augusztus 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.ferencvaros.huImpresszum  Adatvédelem