Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2019. július 15. | pályázat, állás, adóügyi ügyintéző, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, köztisztviselő, Adóiroda

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adóiroda adóügyi ügyintéző munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozotlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts u. 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet 19. Adóügyi ügyintéző – pénzügyi igazgatási feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó főbb feladatok:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal illetékességébe tartozó adók vonatkozásában építmény-, telek- és idegenforgalmi adó vonatkozásában az adóztatási feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Helyi adókkal, adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • Főiskola, vagy Egyetem, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 19. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség (felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés);
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a helyi adóhatóságnál hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga/szakvizsga
 • ASP Adó szakrendszer gyakorlati ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek ismertetésével, szakmai célokat tartalmazó motivációs levél;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20976/XXV, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Berner József irodavezető részére a adoiroda@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 30 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu, 2019. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhetImpresszum  Adatvédelem