Pályázat szervezési ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat szervezési ügyintéző munkakör betöltésére

2019. július 8. | pályázat, állás, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Szervezési és Informatikai Iroda, szervezési ügyintéző

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezési és Informatikai Iroda szervezési ügyintéző munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts tér. 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet 27. titkársági feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó főbb feladatok:

 • képviselő-testületi döntések, önkormányzati rendeletek előkészítése;
 • határozatok, rendeletek nyilvántartása;
 • az ülések jegyzőkönyvvezetése, szó szerinti jegyzőkönyv elkészítése;
 • közreműködés az önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításába;
 • egyéb, szervezéssel kapcsolatos adminisztratív, ügyviteli feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
képviselő-testületi és bizottsági működéshez kapcsolódó feladatok

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 27. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett közszolgálati képesítés,
 • Közigazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű internetes alkalmazások,
 • Kiváló gépírási és fogalmazási készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol vagy német középfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsga
 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gálné Tóth Zsuzsanna irodavezető-helyettes nyújt a 215-1077/248-os hivatali telefonszámon, illetve Brátán Zsuzsanna ügyintéző 215-1077/258-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtását követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 19. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2019. július 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.Impresszum  Adatvédelem