Pályázat település-üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat település-üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére

2019. július 2. | pályázat, állás, település-üzemeltetési ügyintéző, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Pénzügyi Iroda

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Felújítási Iroda település-üzemeltetési ügyintéző (közútkezelés, út és közmű ügyek) munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092. Budapest, Ráday u. 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet I.32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:
A hatályos jogszabályok alapján a közútkezelői, út és közmű ügyintézői feladatok ellátása, különösen:
Közutak, járdák, útcsatlakozók létesítésével kapcsolatos engedélyezési eljárásokban közútkezelői, tulajdonosi, munkakezdési hozzájárulás tervezetének elkészítése, a bontások és helyreállítás ellenőrzése,
nyomvonalas közműlétesítmények más hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásokban közútkezelői, tulajdonosi, munkakezdési hozzájárulás tervezetének előkészítése, a bontások és helyreállítás ellenőrzése,
közutakkal, járdákkal, közlekedési táblákkal, lámpákkal és burkolatjelekkel kapcsolatos hiányosságok feltárása, szükséges intézkedések megtétele (pl. kátyú megszüntetése, intézkedés illetékes szolgáltató felé)
közművekkel kapcsolatos hiányosságok feltárása, szükséges intézkedések megtétele (pl. közvilágítási hibák, fedlap hibák esetén intézkedés közmű-szolgáltatók felé)
szakági tervek készíttetésére, szolgáltatás megrendelésére ajánlatkérés, szerződéstervezet előkészítése,
beruházási feladatok szakmai előkészítése és közreműködés annak teljes körű lebonyolításában
az ügyfélfogadással, ügyfélpanaszokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közútkezelői, út és közmű ügyintézői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság;
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet;
Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 32. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség/műszaki-, technikai szakirányú szakképzettség/
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
mélyépítő mérnöki vagy közlekedésmérnöki szakképzettség,
a közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
műszaki ellenőri jogosultság,
közútfenntartási, - üzemeltetési, - beruházói gyakorlat,
közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs készség írásban és szóban,
Együttműködés, kapcsolatteremtő készség,
Döntésképesség,
Megbízhatóság, precizitás, pontosság,
Kiváló szintű konfliktuskezelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz;
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiricsiné Kertész Erika csoportvezető nyújt a 215-1077/537-os hivatali telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton telepulesuzem@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu2019. július 2.Impresszum  Adatvédelem