Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2019. július 2. | pályázat, állás, pénzügyi ügyintéző, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Pénzügyi Iroda

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda pénzügyi ügyintéző munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:
Pénzügyi feladatok ellátása a CT-Eco-Stat program segítségével.
A bejövő számlák feldolgozása, kifizetésre történő előkészítése, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló szabályozásra figyelemmel.
Pénzügyi egyeztetési feladatok elvégzése.
Átutalási megbízások betöltése az Elektra banki rendszerbe

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság;
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet;
Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség;
Pénzügyi-költségvetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felsőfokú iskolai végzettség
4/2013. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelő államháztartási számvitelben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
CT-ECOSTAT integrált pénzügyi rendszerben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
mérlegképes könyvelő

Elvárt kompetenciák:
Együttműködés, kapcsolatteremtő készség,
Megbízhatóság, precizitás, pontosság,
Nagy munkabírás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével;
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyeste-Szabó Marianna pénzügyi irodavezető vagy Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes nyújt, a 215-10-77/364 vagy 215-1077/365-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton penzugyiugyintezo@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határidője: 2019. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2019. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhetImpresszum  Adatvédelem