Pályázat az Illatos út 3-5. sz. alatti ingatlan 2007 m2 alapterületű részének 5 év határozott időre történő bérbeadására

Pályázat az Illatos út 3-5. sz. alatti ingatlan 2007 m2 alapterületű részének 5 év határozott időre történő bérbeadására

2019. május 15. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Képviselő-testület, Illatos út 3-5., ingatlan, bérbeadás

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere - a Képviselő-testület 77/2019. (III.28.) sz. határozata alapján - egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Bp. IX. ker. Illatos út 3-5. (HRSZ: 38207/9) sz. alatti ingatlan 2007 m2 alapterületű részének 5 év határozott időre történő bérbeadására.

A pályázat Kiírója a Külső-Ferencváros területén, a fenti ingatlant a jelenlegi állapotában hasznosítja.

A területre vonatkozó információkat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Timót utca és környéke (Budapest IX. kerület Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről szóló 17/2005.(V.25.) sz. rendelete, valamint a pályázati ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A pályázati ajánlati dokumentáció megvásárolható:
2019. május 13-tól
a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodáján (1092 Budapest, Ráday u. 26.)
20.000 Ft + ÁFA áron.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. június 03. 10 óráig
helye: Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda
(Bp. IX., Ráday u. 26.)

Az ajánlatokat magyar nyelven, két példányban, cégjelzés nélküli zárt borítékban
„Illatos út

jeligével kell benyújtani.

Az ajánlatok bontásának helye:
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda,
Budapest IX. ker. Ráday u. 26.,
időpontja: 2019. június 03. 10 óra 15 perc

Az ajánlatok bontásánál jelen lehetnek az ajánlattevők, vagy az általuk írásban meghatalmazott személyek.

Érdeklődni lehet: a pályázati feltételekről a Vagyonkezelési Iroda (telefon: 215-1077/510),
a Szabályozási Tervről a Főépítészi csoport (Bp. IX., Bakáts tér 14., telefon: 217-0951) ad tájékoztatást. (megtekinthető a www.ferencvaros.hu honlapon)

Budapest, 2019. május 13.
dr. Bácskai János
polgármester megbízásából

Madár Éva
címzetes főmunkatárs,
vagyonkezelési koordinátor s.k.Impresszum  Adatvédelem