Pályázat Ferencvárosban élő, vagy ferencvárosi iskolában tanuló tehetséges zenei tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányát támogató ösztöndíj elnyerésére

Pályázat Ferencvárosban élő, vagy ferencvárosi iskolában tanuló tehetséges zenei tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányát támogató ösztöndíj elnyerésére

2019. április 9. | pályázat, felhívás, zenei tanulmányok, hátrányos helyzetben lévő, ösztöndíj, támogatás, tehetség, „Zenei ösztöndíj”, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási Iroda

 

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatot hirdet Ferencvárosban élő, vagy ferencvárosi iskolában tanuló tehetséges zenei tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányát támogató ösztöndíj elnyerésére „Zenei ösztöndíj” címmel.

1. A pályázat célja
Ferencvárosban élő vagy ferencvárosi iskolában tanuló, tehetséges, anyagi okok miatt tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok zenei tanulmányainak megalapozását támogatja.

2. A pályázók köre
Azok a Ferencvárosban élő, 10–21 éves kor közötti, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók.

3. Támogatható célok, tevékenységek, elszámolás

  • zeneiskolai térítési díj és tandíj finanszírozása,
  • hangszervásárlás támogatása 3 éve tanult hangszerre (zeneiskola igazgatójának javaslata alapján) maximum 100 000 Ft, (hangszervásárlás támogatására csak ferencvárosi lakcímmel rendelkezők pályázhatnak)
  • kottavásárlás,
  • hangszerjavítás,
  • zeneiskolai tanulmányokat kiegészítő hangverseny-, és koncertjegyek finanszírozása,

Támogatás összege: személyenként maximum 20 000 Ft.

4. Pályázat benyújtásának határideje, helye
A pályázat benyújtásának ideje: 2019. május 10. 16.00 óra.
A pályázati adatlap elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal www.ferencvaros.hu honlapján, valamint nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Közszolgáltatási Iroda - Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
A pályázatok kizárólag adatlap kitöltésével nyújthatók be. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az alábbi címen kell benyújtani:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal,
Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
1092 Budapest Bakáts tér 14.
1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.
1097 Budapest, Ecseri út 19.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét:
„Zenei ösztöndíj”

5. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • adatlap,
  • lakcímkártya másolata.

6. Pályázatkezelés, bírálat
Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt (szülő/gondviselő) adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati anyagot nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, a pályázat eredményéről a benyújtási határidőt (2019. május 10.) követő 30 napon belül dönt. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetőek le:
AdatlapImpresszum  Adatvédelem