Pályázat Ferencvárosban élő, vagy ferencvárosi iskolában tanuló tehetséges egyéni- és csapat sportágban versenyszerűen sportoló egészséges és fogyatékkal élő diákok részére

Pályázat Ferencvárosban élő, vagy ferencvárosi iskolában tanuló tehetséges egyéni- és csapat sportágban versenyszerűen sportoló egészséges és fogyatékkal élő diákok részére

2019. április 9. | pályázat, Ferencvárosi „deák” Közalapítvány, Ferencváros, egyéni, csapat, sportág, sport, egészséges, fogyatékkal élő, diák, Sport ösztöndíj

 

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatot hirdet Ferencvárosban élő, vagy ferencvárosi iskolában tanuló tehetséges egyéni- és csapat sportágban versenyszerűen sportoló egészséges és fogyatékkal élő diákok részére „Sport ösztöndíj” címmel.

1. A pályázat célja
Ferencvárosban élő, vagy ferencvárosi iskolában tanuló tehetséges, egyéni- és csapat sportágban versenyszerűen sportoló egészséges és fogyatékkal élő diákok támogatása.

2. A pályázók köre
Azok a Ferencvárosban élő, 12–19 éves kor közötti, ferencvárosi iskolában nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • minimum 3 éves sportegyesületi, versenyzői státusz,
 • Magyar Speciális Olimpiai Szövetségi tagság, leigazolt versenyzői státusz vagy

fogyatékkal élőknél egyéb egyesületi tagság, leigazolt versenyzői státusz.

3. Pályázati kategóriák

 • egyéni sportág vagy csapat (csapatban sportolók kizárólag ferencvárosi lakcímkártyával) sportág (egy pályázó csak egy kategóriában indulhat)
 • I. korosztály: 12–14 éves kor közötti, II. korosztály: 15–19 éves kor közötti,
 • egészséges és fogyatékkal élő.

4. Támogatható célok, tevékenységek

 • sportegyesületi tagdíj finanszírozása,
 • sportruházat, sportfelszerelés finanszírozása,
 • versenyek útiköltségéhez hozzájárulás,
 • nevezési díjhoz hozzájárulás,
 • edzőtáborok költségeihez hozzájárulás,

Támogatás összege: személyenként maximum 40 000 Ft

Pályázat benyújtásának határideje, helye
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10. 16.00 óra.
A pályázati adatlap elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal www.ferencvaros.hu honlapján, valamint nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Közszolgáltatási Iroda - Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
A pályázatok kizárólag adatlap kitöltésével nyújthatók be. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az alábbi címen kell benyújtani:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal,
Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
1092 Budapest Bakáts tér 14.
1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.
1097 Budapest, Ecseri út 19.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:
„Sport ösztöndíj”

5. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok

 • adatlap,
 • lakcímkártya másolata, vagy iskolalátogatást igazoló dokumentum
 • leigazolt versenyzői státusz hiteles igazolása (sportegyesület igazolása),
 • fogyatékkal élők esetében a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség versenyengedélyének hiteles másolata, illetve fogyatékkal élők egyéb egyesületeinek esetében hiteles igazolás.

6. Pályázatkezelés, bírálat
Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt (szülő/gondviselő) adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati anyagot nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, a pályázat eredményéről a benyújtási határidőt (2019. május 10.) követő 30 napon belül dönt. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetőek le:
AdatlapImpresszum  Adatvédelem