Pályázat helyiséggazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat helyiséggazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

2019. április 5. | pályázat, állás, helyiséggazdálkodási ügyintéző, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Vagyonkezelési Iroda

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda 1 fő helyiséggazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2020. március 20-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
1092 Budapest Ráday utca 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet I. 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával, illetve elidegenítésével kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása; előterjesztések készítése a tulajdonosi joggyakorló Képviselő-testület, valamint döntésre jogosult bizottságok számára, a tulajdonosi határozatok végrehajtása; nyilvántartások vezetése; jogszabálytervezetek előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 20. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikáció
 • Megbízhatóság, precizitás, pontosság
 • Kiváló szintű konfliktuskezelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. ( III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata; 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata.

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Janitz Gergő csoportvezető nyújt, a 215-1077/510 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton janitz@ferencvaros.hu e-mail címre küldve a tárgy mezőben feltüntetve a munkakör megnevezését: „helyiséggazdálkodási ügyintéző”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétételének további helye: www.kozigallas.hu – 2019. április 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.Impresszum  Adatvédelem