Pályázat anyakönyvvezető munkakör betöltésére

Pályázat anyakönyvvezető munkakör betöltésére

2019. március 29. | pályázat, állás, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Közszolgáltatási Iroda

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyző a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda anyakönyvvezető munkakörének betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts tér. 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet 25. pontja szerinti anyakönyvi feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • Anyakönyvi eljárási ügyek,
 • Állampolgársági ügyek,
 • Családjogi ügyek intézése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Anyakönyvvezetői feladatkörhöz kapcsolódó feladatok

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola vagy Egyetem a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 25. pontja szerinti:

I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga, II. besorolási osztályban: érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga,

 • Felhasználói szintű internetes alkalmazások,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
 • Anyakönyvi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádámné dr. Lévai Éva irodavezető nyújt a 215-1077/263-os hivatali telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtását követő 30 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2019. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.Impresszum  Adatvédelem