Pályázat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör ellátására

Pályázat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör ellátására

2019. március 1. | pályázat, állás, Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., gazdasági igazgató, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) pályázatot hirdet a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (munkáltató) gazdasági igazgatói munkakör ellátására

A jogviszony típusa:
Munkaviszony (vezető állású munkavállaló)

A jogviszony időtartalma:
Határozatlan

A munkavégzés helye:
1095 Budapest, Mester u. 45.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A gazdasági igazgatói munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik – az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása mellett – a gyógyintézet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása. [43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 10. § (4) bekezdése]
 • Közvetlenül irányítja a Kft. gazdasági-logisztikai ellátó tevékenységét.
 • A működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az ügyvezető igazgató helyettes.
 • Az ügyvezető igazgató és az általános igazgatóhelyettes kötelezettségvállalásai esetén ellenjegyző.
 • Feladata:
 • a Kft. gyógyító-megelőző funkciói ellátására középtávú gazdasági stratégia kidolgozása,
 • a Kft. gazdálkodása vonatkozásában irányadó szabályzatok elkészítése, és azok végrehajtásának ellenőrzése,
 • költségvetés szerkezetének kidolgozása,
 • folyamatos likviditás biztosítása,
 • a Kft. könyvviteli, vagyon-, anyag-, eszköz-nyilvántartási, és bizonylati rendjének kialakítása, valamint betartásának ellenőrzése,
 • a mérleg, zárszámadás és beszámoló határidőre történő elkészítése,
 • adóbevallások elkészítése,
 • a bérgazdálkodással összefüggő feladatok ellenőrzése.
 • Felelős a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a gazdálkodás során hozott intézkedésekért.

Munkabér és juttatás:
Mt. szerint.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés, valamint
 • legalább 3 éves vezetői gyakorlat.

(A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet értelmében gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsőfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban alapképzésben szerezhető képesítéseket kell irányadónak tekinteni.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakorvosi rendelőintézetben szerzett gazdasági vezetői munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • vezetői program, szakmai önéletrajz, szakmai, vezetői gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez. Pályázó nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban  1 pld-t nem összefűzni), valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
Döntést követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:
A megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka nyújt, a 215-1077/250 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testület címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4945/2019/XXV, valamint a munkakör megnevezését: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör.
 • Személyesen: Apollónia Aranka irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet (1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30.)

A pályázat elbírálásának módja rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt.
A gazdasági igazgató munkakörbe történő kinevezés három hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának várható határideje:
2019. áprilisi vagy a májusi képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Egészségügyi Közlöny 4. száma – 2019. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a www.feszrendelo.hu honlapon szerezhet.Impresszum  Adatvédelem