Pályázat hagyatéki ügyintéző munkakörének betöltésére

Pályázat hagyatéki ügyintéző munkakörének betöltésére

2018. november 23. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Jegyző, Közszolgáltatási Iroda, hagyatéki ügyintéző

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda hagyatéki ügyintéző munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019. 11. 30 -ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts tér. 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet 14. hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • Hozzátartozók, örökösök értesítése a hagyatéki eljárásról,
 • Hagyatéki meghallgatásról jegyzőkönyv, majd hagyatéki leltár készítése,
 • Megkeresésre vagyonleltár készítése gyámsági és gondnoksági ügyekben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Hagyatéki ügyintézői feladatkörhöz kapcsolódó feladatok.

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 14. pontjában:

Az I. besorolási osztályban meghatározott felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
A II. besorolási osztályban meghatározott közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádámné dr. Lévai Éva irodavezető nyújt a 215-1077/263-os hivatali telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton kozszolg@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtását követő 30 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.Impresszum  Adatvédelem