Pályázat Balázs Béla u. 27/B. sz. alatti ingatlan értékesítésére

Pályázat Balázs Béla u. 27/B. sz. alatti ingatlan értékesítésére

2018. november 9. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere, Képviselő-testület, Balázs Béla u. 27/B., ingatlan, értékesítés

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere – a Képviselő-testület 13/2018. (I.25.) sz. határozata alapján - egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Bp. IX. ker. Balázs Béla u. 27/B. (HRSZ: 37764) sz. alatti ingatlan értékesítésére.

A pályázat Kiírója a Középső-Ferencváros területén, a fenti ingatlant a jelenlegi állapotában értékesíti. A közműhálózat kiépített.

A pályázat célja, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat az ingatlan értékesítésével hozzájáruljon az épített környezet minőségének javításához.

A területre vonatkozó információkat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI.22.) rendelete, valamint a pályázati ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A pályázati ajánlati dokumentáció megvásárolható:
2018. november 09-től
a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodáján (1092 Budapest, Ráday u. 26.)
30.000 Ft + ÁFA áron.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. december 11. 14 óráig
helye: Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda
(Bp. IX., Ráday u. 26.)

Az ajánlatokat magyar nyelven, két példányban, cégjelzés nélküli zárt borítékban
„Ferencváros – Balázs Béla 27/B”

jeligével kell benyújtani.

Az ajánlatok bontásának helye:
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda,
Budapest IX. ker. Ráday u. 26.,
időpontja: 2018. december 11. 14 óra 15 perc

Az ajánlatok bontásánál jelen lehetnek az ajánlattevők, vagy az általuk írásban meghatalmazott személyek.

Érdeklődni lehet: a pályázati feltételekről a Vagyonkezelési Iroda (telefon: 215-1077/510),
a Szabályozási Tervről a Főépítészi csoport (Bp. IX., Bakáts tér 14., telefon: 217-0951) ad tájékoztatást. (megtekinthető a www.ferencvaros.hu honlapon)

Budapest 2018. november 08.

dr. Bácskai János
polgármester megbízásából

Madár Éva
címzetes főmunkatárs,
vagyonkezelési koordinátor s.k.Impresszum  Adatvédelem