Pályázat Ferencvárosban élő tehetséges zenei tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányát támogató ösztöndíj elnyerésére

Pályázat Ferencvárosban élő tehetséges zenei tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányát támogató ösztöndíj elnyerésére

2018. október 15. | pályázat, felhívás, zenei tanulmányok, hátrányos helyzetben lévő, ösztöndíj, támogatás, tehetség, „Zenei ösztöndíj”, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási Iroda

 

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatot hirdet Ferencvárosban élő tehetséges zenei tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányát támogató ösztöndíj elnyerésére „Zenei ösztöndíj” címmel.

1. A pályázat célja
Ferencvárosban élő, tehetséges, anyagi okok miatt tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok zenei tanulmányainak megalapozását támogatja.
2. A pályázók köre
Azok a Ferencvárosban élő, 10–21 éves kor közötti, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók. Nem pályázhatnak, akik 2018. évben már nyertek támogatást.

3. Támogatható célok, tevékenységek, elszámolás

  • zeneiskolai térítési díj és tandíj finanszírozása,
  • hangszervásárlás támogatása 3 éve tanult hangszerre (zeneiskola igazgatójának javaslata alapján) maximum 100 000 Ft,
  • kottavásárlás,
  • hangszerjavítás,
  • zeneiskolai tanulmányokat kiegészítő hangverseny-, és koncertjegyek finanszírozása,

Támogatás összege: személyenként maximum 20 000 Ft.

4. Pályázat benyújtásának határideje, helye
A pályázat benyújtásának ideje: 2018. november 16. 12.00 óra.
A pályázati adatlap elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal www.ferencvaros.hu honlapján, valamint nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Közszolgáltatási Iroda - Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
A pályázatok kizárólag adatlap kitöltésével nyújthatók be. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az alábbi címeken lehet benyújtani:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal,
Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
1092 Budapest Bakáts tér 14.
1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.
1097 Budapest, Ecseri út 19.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét:
„Zenei ösztöndíj”

4. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • adatlap,
  • lakcímkártya másolata.

5. Pályázatkezelés, bírálat
Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt (szülő/gondviselő) adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati anyagot nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, a pályázat eredményéről a benyújtási határidőt (2018. november 16.) követő 30 napon belül dönt. A pályázat eredményéről elektronikus levélben értesítjük a pályázókat. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetőek le:

AdatlapImpresszum  Adatvédelem