Pályázat lakásügyi ügyintéző munkakörének betöltésére

Pályázat lakásügyi ügyintéző munkakörének betöltésére

2018. szeptember 5. | pályázat, állás, lakásügyi ügyintéző, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Vagyonkezelési Iroda, közszolgálati jogviszony

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda lakásügyi ügyintéző munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019. 09. 30-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Ráday u. 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó főbb feladatok:

 • Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásával kapcsolatos, illetve a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó (jogviszonyfolytatás, lakáscsere, szerződésmódosítás, bérleményellenőrzés, stb.) ügyintézői feladatok ellátása;
 • A rehabilitációs és szanálási tevékenységgel összefüggésben, a kiürítendő épületek bérlőinek – megegyezésen alapuló – kihelyezése, a lakásbérlet közös megegyezéssel – pénzbeli térítés fizetésével – történő megszüntetése;
 • Előterjesztések készítése a döntésre jogosult bizottságok számára, valamint a határozatok végrehajtása; nyilvántartások vezetése; jogszabálytervezetek előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadásával kapcsolatos, bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó feladatok

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 20. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség,
 • Felhasználó szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:

 • A közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikáció
 • Megbízhatóság, precizitás, pontosság
 • Kiváló szintű konfliktuskezelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Antal csoportvezető nyújt a 215-1077/543-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton lakasugyiugyintezo@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu2018. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton lakasugyiugyintezo@ferencvaros.hu e-mail címre küldve a tárgy mezőben feltüntetve a munkakör megnevezését:"lakásügyi ügyintéző".Impresszum  Adatvédelem