Intézményi zöldprogram pályázat 2018

Intézményi zöldprogram pályázat 2018

2018. július 6. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018”, bölcsőde, óvoda, Belső-Pesti Tankerületi Központ, köznevelési intézmény

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” címmel zárt pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott bölcsődék, óvodák, továbbá a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott IX. kerületi székhellyel rendelkező köznevelési intézmények részére.

A pályázat célja:
- A természeti és épített környezet védelmét, fejlesztését szolgáló kezdeményezések ösztönzése, megvalósításának elősegítése (közvetlen környezetben),
- Zöldfelület képzés, növelés (fásítás, virágosítás)
- Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, terepgyakorlatok lebonyolítása, üzemlátogatás,
- Állatkerti és múzeumi órákon, foglalkozásokon való részvétel,
- Tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációk tevékenységének támogatása,
- Természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos versenyek, vetélkedők, kiállítások lebonyolításához, jutalmazásához szükséges költségek biztosítása,
- Természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek, eszközök vásárlása,
- Intézményen belüli „zöldsarok” kialakítása (dísznövények, terrárium, akvárium stb.),
- Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése,
- A gyermekek környezet- és természetvédelmi szemléletének kialakítása, eszközök beszerzése,
- Környezetvédelemmel foglalkozó szakkörök támogatása.

Pályázni konkrét, a fenti célok elérését szolgáló ötlettel, tervvel, tevékenységgel lehet.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban több ötletet, tervet, tevékenységet is megpályázhat.

A pályázat értékelését a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság végzi.

A pályázatokat 2018. szeptember 24-ig lehet elküldeni a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata környezetvédelmi munkatársa részére (Teszár Hedvig, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.) és elektronikus formában is, a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu mail címre.

További információk a 06-1-217-1725-ös telefonszámon illetve a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu címen kérhetők.

A pályázatok elbírálása várhatóan 2018. október 17-ig történik meg. A pályázaton elért eredményekről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázati támogatást a szerződés aláírásának napja és 2019. május 17. között lehet felhasználni. Az elszámolás határideje: 2019. május 31.

A borítékra kérjük, feltétlenül írják rá: „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” pályázat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó intézmény és a pályázatért felelős személy adatait,
  • a pályamű részletes ismertetését, a megvalósítás tervét,
  • a megvalósítás időpontját,
  • a pályamű megvalósításának tervezett költségét,
  • az igényelt támogatás mértékét.

Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett, továbbá érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség. Érvénytelen annak a pályázónak a pályázata, aki a korábbi pályázaton elnyert összeggel nem tudott elszámolni.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az adott oktatási-nevelési intézmény valamilyen környezeti problémáját feltárják, rangsorolják és eredeti ötleteikkel javaslatot adnak megoldásukra.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent azon pályázati célok megvalósítása, amelyekhez az adott bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) önrésszel is hozzájárul.

Az elnyert támogatásra Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. Az elnyert támogatás felhasználására vonatkozó rendelkezéseket a támogatási szerződés tartalmazza. Pályázó köteles a támogatást az általa benyújtott pályázatban részletezett ötlettel, tervvel, tevékenységgel közvetlen kapcsolatos kiadásokra felhasználni és a megvalósulást követően részletesen és tételesen elszámolni.

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás sem más úton nincs lehetőség.Impresszum  Adatvédelem