Pályázat Bp. XXIII. Lovas u. 29. felépítményes ingatlan 10.000/10.000 tulajdoni hányadának értékesítésére

Pályázat Bp. XXIII. Lovas u. 29. felépítményes ingatlan 10.000/10.000 tulajdoni hányadának értékesítésére

2018. július 4. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere, felépítményes ingatlan, értékesítés

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere - a Gazdasági Bizottság 143/2018. (VI.20.) sz. határozata alapján - egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Bp. XXIII. Lovas u. 29. sz. alatti, 184693 helyrajzi számú, felépítményes ingatlan 10.000/10.000 tulajdoni hányadának értékesítésére.

A pályázat Kiírója az ingatlant a jelenlegi állapotában értékesíti. A közműhálózat kiépített.

A pályázat célja, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat az ingatlan értékesítésével hozzájáruljon az épített környezet minőségének javításához.

A pályázati ajánlati dokumentáció megvásárolható:
2018. július 04-től

  • a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodáján (1092 Budapest, Ráday u. 26.)

 
20.000 Ft + ÁFA áron.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. augusztus 02. 09 óráig
helye: Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda
(Bp. IX., Ráday u. 26.)

Az ajánlatokat magyar nyelven, két példányban, cégjelzés nélküli zárt borítékban
„LOVAS UTCA”
jeligével kell benyújtani.

Az ajánlatok bontásának helye:
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda,
Budapest IX. ker. Ráday u. 26.,
időpontja: 2018. augusztus 02. 9 óra 15 perc

Az ajánlatok bontásánál jelen lehetnek az ajánlattevők, vagy az általuk írásban meghatalmazott személyek.

Érdeklődni lehet: a pályázati feltételekről a Vagyonkezelési Iroda (telefon: 215-1077),
a Szabályozási Tervről a területileg illetékes Bp. Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (Tóth András mb. főépítész, Bp. XXIII., Hősök tere 12. III/31., telefon: 289-2100/325, 289-2165) ad tájékoztatást. (megtekinthető a www.soroksar.hu honlapon)

Budapest 2018. július 04.

dr. Bácskai János
polgármester megbízásából

Madár Éva
címzetes főmunkatárs,
vagyonkezelési koordinátor s.k.Impresszum  Adatvédelem