Pályázat humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére

2018. május 11. | pályázat, állás, humánpolitikai ügyintéző, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, köztisztviselő

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet 23. Humánpolitikai feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó főbb feladatok:

 • Ellátja a Kjt. hatálya alá tartozó magasabb vezetői megbízással összefüggő feladatokat: 

-nyilvántartja a ciklikus megbízás idejét,
-gondoskodik a pályázati kiírás előkészítéséről, megjelentetéséről,
-tájékoztatja a szakmailag illetékes bizottságot, megszervezi a pályázók személyes meghallgatását,
-előkészíti a Képviselő-testület részére az ezzel kapcsolatos előterjesztést, megszervezi a pályázók megjelenését a képviselő-testületi ülésre;

 • Intézményvezetői besorolás, bérnyilvántartások vezetése, jubileumi jutalom nyilvántartása, átadásának megszervezése;
 • Köztisztviselők és munkavállalók teljes körű munkaügyi feladatainak ellátása /be- és kiléptetés, átsorolás stb./

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Büntetlen előélet;
 • Cselekvőképesség
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 23. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség /személyügyi szervező szakképzettség vagy egyetemi és főiskolai szintű végzettség, és felsőfokú munkaügyi/társadalombiztosítási/személyügyi/személyzeti szakképesítés;
 • Közigazgatási szervnél munkaügyi területen eltöltött legalább 3-5 éves szakmai tapasztalat;
 • KIRA munkaügyi program felhasználó szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • A szakterülethez kapcsolódó jogszabályok alapos ismerete,
 • Nagy munkabírás,
 • Jó problémamegoldó készség, erős felelősségtudat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz; a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezetője nyújt a 215-1077/250-os hivatali telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton humanpolitikaiugyintezo@ferencvaros.hu címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának határideje, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.hu – 2016. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.Impresszum  Adatvédelem