Pályázat szervezési ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat szervezési ügyintéző munkakör betöltésére

2018. május 2. | pályázat, állás, szervezési ügyintéző, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, köztisztviselő, Szervezési és Informatikai Iroda

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szervezési és Informatikai Iroda szervezési ügyintéző munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019. 04. 08-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts tér. 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet 24. titkársági feladatkör az II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:
képviselő-testületi döntések, önkormányzati rendeletek előkészítése;
határozatok, rendeletek nyilvántartása;
az ülések jegyzőkönyvvezetése, szó szerinti jegyzőkönyv elkészítése;
közreműködés az önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításába;
egyéb, szervezéssel kapcsolatos adminisztratív, ügyviteli feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
képviselő - testületi és bizottsági működéshez kapcsolódó feladatok

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, érettségi a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 24. pontjában az II. besorolási osztályhoz meghatározott iskolai végezettség és szakképzettség,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
Kiváló gépírási és fogalmazási készség,
Levelező rendszer (Outlook) alkalmazásának felhasználó szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 24. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett közszolgálati képesítés
A közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
Közigazgatási alap és/ vagy szakvizsga
Angol vagy német középfokú C típusú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:
Megbízhatóság,
Precizitás,
Pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata
90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 22.

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt Pásztor Miklós irodavezető és dr. Gálné Tóth Zsuzsanna irodavezető-helyettes nyújt a 215-1077/229-es vagy a 215-1077/248-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton a szervezesiugyintezo2@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtását követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2018. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.ferencvaros.huImpresszum  Adatvédelem