Pályázat Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakásokban életvitelszerűen tartózkodó magánszemélyek részére lakásfelújításhoz nyújtandó támogatásra

Pályázat Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakásokban életvitelszerűen tartózkodó magánszemélyek részére lakásfelújításhoz nyújtandó támogatásra

2017. június 1. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, bérlakás, életvitelszerűen tartózkodó magánszemély, lakásfelújítás, támogatás, „Végre Önnek is esélye van felújítani otthonát!”

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakásokban életvitelszerűen tartózkodó magánszemélyek részére lakásfelújításhoz nyújtandó támogatásra.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a „Végre Önnek is esélye van felújítani otthonát!” programjában való részvételre.

 • A pályázat kiírója:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága

 • A pályázat tárgya:

Önkormányzati tulajdonú lakás felújítása, nyílászárók cseréje, kisebb korszerűsítési és egészségügyi problémákat megszüntető munkák elvégzése.

 • Pályázat típusa:

Nyílt

 • Pályázati feltételek:

Pályázni az alábbi feltételek együttes teljesülésével lehetséges:

 • érvényes lakásbérleti szerződés,
 • rendezett lakbér, és közüzemi díj, ill. hátralék esetén annak folyamatos törlesztése,
 • önerőként a szakipari munkákhoz a megfelelő végzettségű szakember biztosítása, valamint az ehhez szükséges valamennyi költség vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ha a felújítás rezsicsökkentést eredményez,
 • ha a felújítás megelőz vagy megszűntet egészségügyi problémákat a család életében,
 • ha a családban él 18 év alatti vagy olyan személy, akinek eltartásáról gondoskodni kell.
 • Pályázati keretösszeg:

5.000.000,- Ft

 • A támogatás formája:

Vissza nem térítendő természetbeni támogatás. A felújításhoz szükséges eszközöket/alapanyagokat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: FESZGYI) fogja beszerezni. A felújítás szakmai megvalósítása, valamint minden egyéb költség a pályázót terheli.

 • Pályázók köre:

Önkormányzati tulajdonú bérlakásban életvitelszerűen tartózkodó, önkormányzati tulajdonú bérlakást bérlő magánszemély.

 • Kizáró ok:
 • Ha a pályázat nem felel meg a Pályázati Felhívás 4. pontjában megszabott feltételeknek.
 • Amennyiben bármilyen, korábbi, az önkormányzat által nyújtott támogatással nem számolt el.
 • Benyújtható pályázatok száma:

Önkormányzati bérlakásonként 1 db.

 • Pályázat forma és tartalmi elemei:

Pályázni kizárólag a pályázati felhívás mellékletéhez csatolt pályázati formanyomtatványon lehet, mely dokumentum letölthető a www.ferencvaros.hu  honlapról.

 • A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

Oláh Anna
E-mail:        olahanna@ferencvaros.hu
Telefon:      +36-1/215-1077/378

 • Pályázat benyújtásának módja, határideje:

Pályázni a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2018. április 30. napjáig folyamatosan lehet.

A pályázatokat zárt borítékban, személyesen kell benyújtani a Budapest Főváros IX. Kerületi Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján (1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 321. szoba).

A borítékra kérjük ráírni:

Végre Önnek is esélye van felújítani otthonát!”

 • A pályázat érvénytelenségi okai:

- Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
- Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 7. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.

 • A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a FESZGYI által készített környezettanulmány és műszaki felmérés alapján dönt a pályázatról.

 • A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

- Pályázat elbírálása folyamatosan történik.
- A Pályázókat a pályázati eredményről postai úton értesítjük,

 • Jogorvoslat:

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amely nem módosíthatja a benyújtott pályázat tartalmát.

Amennyiben nyertes pályázó nem az általa benyújtott pályázatban meghatározottak szerint, a pályázati kiírásnak megfelelően hajtja végre a felújítást, úgy köteles a természetbeni támogatás értékének megfelelő összeget visszafizetni a FESZGYI részére. Vissza nem fizetés esetén a FESZGYI intézkedést tesz a támogatás visszakövetelése iránt.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

PÁLYÁZATI LAP (DOC, PDF)
Impresszum  Adatvédelem