Pályázat költségvetési ügyintéző munkakörének betöltésére

Pályázat költségvetési ügyintéző munkakörének betöltésére

2018. január 8. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Iroda, költségvetési ügyintéző, közszolgálati jogviszony

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda költségvetési ügyintéző munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:
Költségvetés teljesítésével kapcsolatos kiadásokra vonatkozó szerződések aláíratását megelőzően pénzügyi fedezet meglétének ellenőrzése, rögzítése. Kiadási szerződések, megrendelések, kötelezettségvállalásokhoz tartozó kifizetése, rögzítése. Bevételek beazonosítása, kötelezettségvállaláshoz rendezése a CT-ECOSTAT integrált pénzügyi rendszerben. Bevételekhez kapcsolódó szerződések nyilvántartása, rögzítése a CT-ECOSTAT integrált pénzügyi rendszerben.  Az éves zárszámadási rendelethez kapcsolódó szöveges értékelés elkészítésében való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Költségvetési tevékenységek ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet;
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség;
 • Pénzügyi-költségvetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelő államháztartási számvitelben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • CT-ECOSTAT integrált pénzügyi rendszerben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • mérlegképes könyvelő

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködés, kapcsolatteremtő készség,
 • Megbízhatóság, precizitás, pontosság,
 • Nagy munkabírás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyeste-Szabó Marianna pénzügyi irodavezető vagy Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes nyújt, a 215-10-77/364 vagy 215-1077/365-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton ktgvetes@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határidője: 2018. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu -2018. január 08.Impresszum  Adatvédelem