Pályázat aljegyző munkakör betöltésére

Pályázat aljegyző munkakör betöltésére

2017. december 5. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal, aljegyző, közszolgálati jogviszony

 

Budapest Főváros IX. ker. Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. ker. Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző munkájának segítse, illetve akadályoztatása esetén annak helyettesítése, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata  Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak  és közszolgálati jogviszonyának  egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete, és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség; Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés;
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • Jogász szakképzettség;
 • Legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat;
 • Közigazgatásban szerzett legalább 3 éves vezetői gyakorlat;
 • Önkormányzatoknál szerzett vezetői gyakorlat.

Elvárt kompetencia:

 • Vezetői képesség, kiváló szervezőkészség;
 • Jó tárgyalóképesség, önálló munkavégzési képesség, empátia, nagyfokú terhelhetőség és precizitás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetői elképzelések bemutatása;
 •  45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes önéletrajz;
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka, a Polgármesteri és Jegyzői Kabinetiroda vezetője nyújt, a 215-1077/250 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33741/2017/XXV, valamint a munkakör megnevezését: „aljegyző”.
 • Személyesen: Apollónia Aranka Polgármesteri és Jegyzői Kabinetiroda vezetőjénél-1092 Budapest, Bakáts tér 14. I. emelet 30. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a jegyző javaslatára a polgármester bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.kozigallas.hu  - 2017. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatban a további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.Impresszum  Adatvédelem