Pályázat informatikai infrastruktúra üzemeltető és rendszeradminisztrátor munkakörének betöltésére

Pályázat informatikai infrastruktúra üzemeltető és rendszeradminisztrátor munkakörének betöltésére

2017. december 18. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal, Szervezési és Informatikai Iroda, informatikai infrastruktúra üzemeltető és rendszeradminisztrátor, közszolgálati jogviszony

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezési és Informatikai Iroda informatikai infrastruktúra üzemeltető és rendszeradminisztrátor munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts tér. 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet 21. informatikai feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

 • A Hivatali informatikai infrastruktúrával kapcsolatos üzemeltetési feladatok ellátása;
 • Rendszeradminisztrátori feladatok ellátása;
 • Hálózati eszközök üzemeltetése és hibaelhárítása;
 • Tűzfal, spamszűrő, mentési rendszerek üzemeltetése;
 • Aktív részvétel új technológiák beüzemelésében;
 • Dokumentációk készítése;
 • Részvétel az informatikai szabályzatok kialakításában és rendszeres felülvizsgálatában;
 • Részvétel az informatikai csoport feladatainak ellátásában, felhasználók munkavégzésének támogatásában

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal és telephelyeinek informatikai üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola vagy Egyetem, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 21. pontjában az I. besorolási osztályban meghatározott felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszervező felsőfokú szakképesítés;
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • Microsoft rendszerek üzemeltetési szintű ismerete
   • Windows Server 2008 és újabb
   • Exchange Server 2010 és újabb
   • MSSQL 2008 és újabb
   • Virtualizációs és Cluster ismeretek (Hyper-V)
   • Microsoft SCCM, SCOM
   • Windows 7, 10;
 • Microsoft Office irodai programok alapos ismerete;
 • VPN, DNS, DHCP, LAN, WAN, Antivírus, Tűzfal, Mentési technológiák megfelelő ismerete;
 • Alapszintű programozási ismeretek (PowerShell/VBS)

Előnyt jelent:

 • Több éves rendszeradminisztrátori és üzemeltetési tapasztalat több mint 100 fős felhasználói környezetben;
 • Multifunkciós, nagy teljesítményű nyomtatási rendszerek ismerete;
 • DELL szerverek, storage-ok, switchek ismerete;
 • FORTIGATE, FORTIMAIL rendszerek ismerete;
 • Ticketing rendszer ismerete;
 • Microsoft vizsgák;
 • Sharepoint és programozási ismeretek;
 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű és hatékony problémamegoldó képesség;
 • Önálló és csoportos munkára való alkalmasság, igény a fejlődésre;
 • Jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Miklós irodavezető és dr. Gálné Tóth Zsuzsanna irodavezető-helyettes nyújt a 215-1077/229-es vagy 215-1077/248-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton pasztor.miklos@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtását követő 15 napon belül. Elbírálást követően az állás azonnal betölthető. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2017. december 18.Impresszum  Adatvédelem