Pályázat „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017”címmel Ferencváros Önkormányzata által fenntartott bölcsődék, óvodák, továbbá a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott; IX. kerületi székhellyel rendelkező köznevelési intézmények részére

Pályázat „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017”címmel Ferencváros Önkormányzata által fenntartott bölcsődék, óvodák, továbbá a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott; IX. kerületi székhellyel rendelkező köznevelési intézmények részére

2017. június 28. | pályázat, „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017”, Ferencváros Önkormányzata, bölcsőde, óvoda, Belső-Pesti Tankerületi Központ, köznevelési intézmény

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017”címmel pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott bölcsődék, óvodák, továbbá a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott; IX. kerületi székhellyel rendelkező köznevelési intézmények részére.

A pályázat célja:
- A természeti és épített környezet védelmét, fejlesztését szolgáló kezdeményezések ösztönzése, megvalósításának elősegítése (közvetlen környezetben),
- Zöldfelület képzés, növelés (fásítás, virágosítás)
- Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, terepgyakorlatok lebonyolítása, üzemlátogatás,
- Állatkerti és múzeumi órákon, foglalkozásokon való részvétel,
- Tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációk tevékenységének támogatása,
- Természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos versenyek, vetélkedők, kiállítások lebonyolításához, jutalmazásához szükséges költségek biztosítása,
- Természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek, eszközök vásárlása,
- Intézményen belüli „zöldsarok” kialakítása (dísznövények, terrárium, akvárium stb.),
- Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése,
- A gyermekek környezet- és természetvédelmi szemléletének kialakítása, eszközök beszerzése,
- Környezetvédelemmel foglalkozó szakkörök támogatása.

Pályázni konkrét, a fenti célok elérését szolgáló ötlettel, tervvel, tevékenységgel lehet.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban több ötletet, tervet, tevékenységet is megpályázhat.

A pályázat értékelését a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság végzi.
A pályázatokat 2017. szeptember 22-ig lehet elküldeni a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata környezetvédelmi munkatársa részére (Teszár Hedvig, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.) és elektronikus formában is, a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu mail címre.
További információk a 06-1-217-1725-ös telefonszámon illetve a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu címen kérhetők.
A pályázatok elbírálása várhatóan 2017. október 18-ig történik meg. A pályázaton elért eredményekről a pályázók értesítést kapnak.
A pályázati támogatást a szerződés aláírásának napja és 2018. május 18. között lehet felhasználni. Az elszámolás határideje: 2018. május 31.
A borítékra kérjük, feltétlenül írják rá: „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017” pályázat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó intézmény és a pályázatért felelős személy adatait,
  • a pályamű részletes ismertetését, a megvalósítás tervét,
  • a megvalósítás időpontját,
  • a pályamű megvalósításának tervezett költségét,
  • az igényelt támogatás mértékét.

Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett, továbbá érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség. Érvénytelen annak a pályázónak a pályázata, aki a korábbi pályázaton elnyert összeggel nem tudott elszámolni.
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az adott oktatási-nevelési intézmény valamilyen környezeti problémáját feltárják, rangsorolják és eredeti ötleteikkel javaslatot adnak megoldásukra.
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent azon pályázati célok megvalósítása, amelyekhez az adott bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) önrésszel is hozzájárul.
Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. Az elnyert támogatás felhasználására vonatkozó rendelkezéseket a támogatási szerződés tartalmazza. Pályázó köteles a támogatást az általa benyújtott pályázatban részletezett ötlettel, tervvel, tevékenységgel közvetlen kapcsolatos kiadásokra felhasználni és a megvalósulást követően részletesen és tételesen elszámolni.
Impresszum  Adatvédelem