Pályázat szervezési ügyintéző munkakörének betöltésére

Pályázat szervezési ügyintéző munkakörének betöltésére

2017. június 30. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal, Szervezési és Informatikai Iroda, szervezési ügyintéző, közszolgálati jogviszony

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezési és Informatikai Iroda szervezési ügyintéző munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.04.08-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet 24. titkársági feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

 • képviselő-testületi döntések, önkormányzati rendeletek előkészítése;
 • határozatok, rendeletek nyilvántartása;
 • az ülések jegyzőkönyvvezetése, szó szerinti jegyzőkönyv elkészítése;
 • közreműködés az önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításába;
 • egyéb, szervezéssel kapcsolatos adminisztratív, ügyviteli feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
képviselő - testületi és bizottsági működéshez kapcsolódó feladatok

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 24. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett közszolgálati képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Középfokú angol, vagy német nyelvtudás (C típusú államilag elismert középfokú nyelvvizsga)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően 2017. szeptember 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt Pásztor Miklós irodavezető és dr. Gálné Tóth Zsuzsanna irodavezető-helyettes nyújt a 215-1077/229-es vagy a 2015-1077/248-as  telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a szervezesinfopalyazat@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal aljegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtását követő 15 napon belül.  Elbírálást követően az állás legkorábban 2017. szeptember 1-től tölthető be. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2017. június 30.
Impresszum  Adatvédelem