Pályázat informatikai infrastruktúra üzemeltető és rendszeradminisztrátor munkakörének betöltésére

Pályázat informatikai infrastruktúra üzemeltető és rendszeradminisztrátor munkakörének betöltésére

2017. június 30. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal, Szervezési és Informatikai Iroda, informatikai infrastruktúra üzemeltető és rendszeradminisztrátor, közszolgálati jogviszony

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezési és Informatikai Iroda informatikai infrastruktúra üzemeltető és rendszeradminisztrátor munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet 21. informatikai feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

 • A Hivatali informatikai infrastruktúrával kapcsolatos üzemeltetési feladatok ellátása és a felhasználók munkavégzésének támogatása;
 • Rendszeradminisztrátori feladatok ellátása;
 • Adminisztrátori jogokkal rendelkező munkatársak tevékenységének összehangolása és irányítása;
 • A hivatalban működő szerver kiszolgálókkal kapcsolatos karbantartási, mentési és szükség esetén helyreállítási munkálatok elvégzése, szerverek folyamatos monitorozása, a hibák megelőzése és elhárítása érdekében, üzemképesség és állagmegóvás, karbantartások elvégzése, valamint frissítések ütemezése;
 • Fájl- és nyomatató-kiszolgálók adminisztrációs feladatainak ellátása;
 • Vírus- és kémprogram védelem működésének felügyelete;
 • Jogosultság - és jelszó-menedzsment feladatok ellátása;
 • Az informatikai hálózat üzemeltetése és hibaelhárítás;
 • Az informatikai hiba- és igénybejelentő rendszerben a kiosztott feladatok végrehajtása, ütemezésének meghatározása, nyitott hibajegyek folyamatos monitorozása és megoldásuk utáni lezárása, igények felterjesztése jóváhagyásra;
 • Felhasználók értesítése e-mailben az informatikai infrastruktúra részét, vagy egészét érintő előre tervezett, vagy nem várt eseményekről, karbantartásokról, a szolgáltatás szüneteltetésről és kiesésről;
 • Részvétel az informatikai szabályzatok kialakításában és rendszeres felülvizsgálatában, az abban foglaltakról a felhasználók tájékoztatása és a szabályok megtartatása;
 • Az irodavezető folyamatos tájékoztatása a Csoport munkájáról;
 • Határidő betartatása;
 • Tanácsadás és részvétel a konzultációkon az informatikai beszerzések előkészítése során;
 • Az informatikai infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése, gondoskodás naprakész állapotokról;
 • Felhasználók részére segédletek és útmutatók készítése és publikálása;
 • Folyamatos kapcsolattartás az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó szolgáltatókkal és beszállítókkal, hibabejelentések és megrendelések koordinálása;
 • Informatikai projektek lebonyolításában történő aktív részvétel, kapcsolattartás a fejlesztőkkel;
 • Közreműködés az informatikai és a telefonhálózat kiépítésében, bővítésében, kapcsolattartás a szolgáltatókkal;
 • Az informatikai hálózat üzemeltetési feladatainak ellátása;
 • Az informatikai szabályzatokban foglaltakról a felhasználók tájékoztatása és a szabályok betartatása;
 • A Hivatali szakalkalmazások támogatói feladatainak ellátása és koordinálása, kapcsolattartás a felhasználókkal az alkalmazásgazdákkal és a fejlesztőkkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal és telephelyeinek informatikai üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola vagy Egyetem, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 21. pontjában az I. besorolási osztályban meghatározott felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszervező felsőfokú szakképesítés;
 • Üzemeltetői szintű MS Office (irodai alkalmazások) kezelése;
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga
 • A közigazgatásban betöltött informatikus munkakör, több éves rendszeradminisztrátori és üzemeltetési  tapasztalat több mint 100 fős felhasználói környezetben, programozási ismeretek, projekttapasztalatok, informatikai szakképesítések, Microsoft rendszerek adminisztrátori szintű ismerete (Windows Server, Exchange, MS SQL, Hyper-V, System Center)
 • Multifunkciós, nagy teljesítményű nyomtatási rendszerek ismerete, igény a fejlődésre, csapatmunka, magas szintű és hatékony problémamegoldó képesség, felhasználók magas szintű kiszolgálása és igényeik kezelése, jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Miklós irodavezető nyújt a 215-1077/229-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton pasztor.miklos@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal aljegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtását követő 15 napon belül.  Elbírálást követően az állás azonnal betölthető. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.
Impresszum  Adatvédelem