Pályázat Ráday u. 25-27. sz. alatti helyiségcsoport hasznosítása II. tárgyban

Pályázat Ráday u. 25-27. sz. alatti helyiségcsoport hasznosítása II. tárgyban

2017. május 19. | pályázat, Ferencváros Önkormányzata, FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt., nyilvános pályázat, Ráday u. 25-27., helyiségcsoport, hasznosítás

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviseletében eljárva: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapest IX. kerület Ráday u. 25-27. sz. alatti helyiségcsoport hasznosítása II. tárgyban.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviseletében eljárva: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapest IX. kerület Ráday u. 25-27. sz. alatti helyiségcsoport hasznosítása II. tárgyban.

A pályázaton történő részvétel feltételei 

  • pályázati dokumentáció letöltése
  • a pályázati dokumentáció letöltéséről a pályázó gazdasági szereplőnek tájékoztatnia kell a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-t az alábbi email-en keresztül: palyazat@fevix.hu

Az email-ben meg kell adni a pályázó adatait (név, székhely, adószám, tel, fax, email cím).

  • a pontosan és hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a pályázati ajánlat mellékleteinek határidőben történő beadása.

A pályázatok leadásának határideje: 2017.06.07. 10.00 óra

A pályázatok leadásának helye: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Közbeszerzési Iroda
1093 Budapest, Lónyay u. 19. fsz

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa a pályázat bármely szakaszában.

Mellékletek:
Impresszum  Adatvédelem