Pályázat Jogi ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat Jogi ügyintéző munkakör betöltésére

2017. május 19. | pályázat, állás, Jogi ügyintéző, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Jogi és Pályázati Iroda, közszolgálati jogviszony

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jogi és Pályázati Iroda Jogi ügyintéző munkakör betöltésére.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jogi és Pályázati Iroda Jogi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet 22. jogi és perképviseleti feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó főbb feladatok:

 • Szerződések előkészítése, előterjesztése, elkészítése, véleményezése;
 • jogi megítélést igénylő témákban történő állásfoglalás kialakítása;
 • képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és jegyzői döntések előkészítése, előterjesztések készítése, véleményezése;
 • jogszabályváltozások figyelemmel kísérése;
 • jogalkotás jogi szakmai előkészítése;
 • közreműködés a polgármesteri és jegyzői utasítások tervezeteinek elkészítésében, rendeletek, utasítások hatályosításában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jogi döntések előkészítése véleményezése; peres és peren kívüli képviselet ellátása

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász végzettség,
 • Jogi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. Rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Mizsák Ildikó a Jogi és Pályázati Iroda vezetője nyújt a 215-1077/406-os hivatali telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Alegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül.  A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2017. május 19.
Impresszum  Adatvédelem