Pályázat település-üzemeltetési ügyintéző munkakörének betöltésére

Pályázat település-üzemeltetési ügyintéző munkakörének betöltésére

2017. május 11. | 170531_TelepUzem_Ugyint

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Felújítási Iroda település-üzemeltetési ügyintéző munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1092. Budapest, Ráday u. 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. sz. melléklet I.32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó főbb feladatok:
A hatályos jogszabályok alapján a közútkezelői, út és közmű ügyintézői feladatok ellátása, különösen:

 • Közutak, járdák, útcsatlakozók létesítésével kapcsolatos engedélyezési eljárásokban közútkezelői, tulajdonosi, munkakezdési hozzájárulás tervezetének elkészítése, a bontások és helyreállítás ellenőrzése,
 • nyomvonalas közműlétesítmények más hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásokban közútkezelői, tulajdonosi, munkakezdési hozzájárulás tervezetének előkészítése, a bontások és helyreállítás ellenőrzése,
 • társosztályok feladatkörébe tartozó eljárásokban szükséges közútkezelői szakmai állásfoglalások, közútkezelői hozzájárulások tervezetének elkészítése,
 • közutakkal, járdákkal, közlekedési táblákkal, lámpákkal és burkolatjelekkel kapcsolatos hiányosságok feltárása, szükséges intézkedések megtétele (pl. kátyú megszüntetése, intézkedés illetékes szolgáltató felé)
 • közművekkel kapcsolatos hiányosságok feltárása, szükséges intézkedések megtétele (pl. közvilágítási hibák, fedlap hibák esetén intézkedés közmű-szolgáltatók felé)
 • a közút, közmű területét érintő közterület foglaláshoz szükséges hozzájárulások, előterjesztések előkészítése,
 • szakági tervek készíttetésére, szolgáltatás megrendelésére ajánlatkérés, szerződéstervezet előkészítése,
 • helyszínelési feladatok ellátása,
 • balesetveszélyes esetén intézkedés a hiba elkorlátozására, kivilágítására, kijavítására,
 • az ügyfélfogadással, ügyfélpanaszokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közútkezelői, út és közmű ügyintézői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:
A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Büntetlen előélet;
 • Cselekvőképesség
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 32. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség/műszaki-, technikai szakirányú szakképzettség/
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:

 • mélyépítő mérnöki vagy közlekedésmérnöki szakképzettség,
 • a közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • műszaki ellenőri jogosultság,
 • közútfenntartási, - üzemeltetési, - beruházói gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs készség írásban és szóban,
 • együttműködés, kapcsolatteremtő készség,
 • döntésképesség,
 • megbízhatóság, precizitás, pontosság,
 • kiváló szintű konfliktuskezelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiricsiné Kertész Erika csoportvezető nyújt a 215-1077/537-os hivatali telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton telepulesuzem@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Aljegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2017. május 12.
Impresszum  Adatvédelem