Pályázat Ferencvárosban élő, tehetséges, de anyagi okok miatt a tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező fiatalok részére tanulmányi ösztöndíj elnyerésére

Pályázat Ferencvárosban élő, tehetséges, de anyagi okok miatt a tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező fiatalok részére tanulmányi ösztöndíj elnyerésére

2017. május 8. | pályázat, felhívás, tanulmányok, hátrányos helyzetben lévő, ösztöndíj, támogatás, tehetség, „Tanulmányi ösztöndíj középiskolásoknak”, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási Iroda

 

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatot hirdet Ferencvárosban élő, tehetséges, de anyagi okok miatt a tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező fiatalok részére tanulmányi ösztöndíj elnyerésére „Tanulmányi ösztöndíj középiskolásoknak” címmel.

1. A pályázat célja
Ferencvárosban élő, tehetséges, de anyagi okok miatt tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok részére tanulást segítő, tanulmányi eredmény javítását, életkilátásainak jobbítását, jövőbeni társadalmi helyzetük megalapozását támogatja.
2. A pályázók köre
A pályázatra a középiskola nappali tagozatos jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek.

Támogatás összege: személyenként 5000 Ft/ 9 hónap, a támogatást egy összegben utaljuk át a nyerteseknek.

3. Pályázat benyújtásának határideje, helye
A pályázat benyújtásának ideje: 2017. május 29. 16.00 óra.
A pályázati adatlap elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal www.ferencvaros.hu honlapján, valamint nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Közszolgáltatási Iroda - Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
A pályázatok kizárólag adatlap kitöltésével nyújthatók be. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az alábbi címen kell benyújtani:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata,
Közszolgáltatási Iroda - Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
1092 Budapest Bakáts tér 14.
1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.
1097 Budapest, Ecseri út 19.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét:
„Tanulmányi ösztöndíj középiskolásoknak”
4. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • adatlap,
  • lakcímkártya másolata,
  • a 2016/2017-ös tanév I. félév eredményét igazoló index hiteles másolatát.

5. Pályázatkezelés, bírálat
Tanulmányi ösztöndíjra pályázni évente egy alkalommal lehet. Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt (szülő/gondviselő) adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati anyagot nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, a pályázat eredményéről a benyújtási határidőt (2017. május 29.) követő 30 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a pályázókat értesítjük elektronikus levélben. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetőek le:
Impresszum  Adatvédelem