Pályázat Vaskapu u. 32. (Tóth Kálmán u. 21.) (HRSZ: 37988) Bp. IX. ker. Vaskapu u. 34. (HRSZ: 37987) sz. alatti felépítményes ingatlanok együttes értékesítésére

Pályázat Vaskapu u. 32. (Tóth Kálmán u. 21.) (HRSZ: 37988) Bp. IX. ker. Vaskapu u. 34. (HRSZ: 37987) sz. alatti felépítményes ingatlanok együttes értékesítésére

2017. április 12. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Képviselő-testület, egyfordulós nyilvános pályázat, Vaskapu u. 32., Vaskapu u. 34., ingatlan, értékesítés

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere - a Képviselő-testület 420/2015. (XII.10.) sz. határozata alapján - egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Bp. IX. ker. Vaskapu u. 32. (Tóth Kálmán u. 21.) (HRSZ: 37988) Bp. IX. ker. Vaskapu u. 34. (HRSZ: 37987) sz. alatti felépítményes ingatlanok együttes értékesítésére.

A pályázat Kiírója a Külső-Ferencváros területén, a fenti ingatlanokat a jelenlegi állapotukban értékesíti. A közműhálózat kiépített.

A pályázat célja, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat az ingatlanok értékesítésével hozzájáruljon az épített környezet minőségének javításához.

A területre vonatkozó információkat A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út – Haller utca – Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút – M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről szóló 18/2004. (V.21.) sz. rendelete, valamint a pályázati ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A pályázati ajánlati dokumentáció megvásárolható:
2017. április 11-től
a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodáján (1092 Budapest, Ráday u. 26.)
20.000 Ft + ÁFA áron.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. május 09. 12 óráig
helye: Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda (Bp. IX., Ráday u. 26.)
Az ajánlatokat magyar nyelven, két példányban, cégjelzés nélküli zárt borítékban

„Ferencváros – Tóth Kálmán”

jeligével kell benyújtani.

Az ajánlatok bontásának helye:
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda,
Budapest IX. ker. Ráday u. 26.,
időpontja: 2017. május 09. 12 óra 15 perc

Az ajánlatok bontásánál jelen lehetnek az ajánlattevők, vagy az általuk írásban meghatalmazott személyek.

Érdeklődni lehet: a pályázati feltételekről a Vagyonkezelési Iroda (telefon: 215-1077/510),
a Szabályozási Tervről a Főépítészi csoport (Bp. IX., Bakáts tér 14., telefon: 217-0951) ad tájékoztatást. (megtekinthető a www.ferencvaros.hu honlapon)

Budapest, 2017. április 11.

dr. Bácskai János
polgármester megbízásából

Madár Éva
mb. irodavezető sk.
Impresszum  Adatvédelem