Pályázat Márton u. 9. (HRSZ: 37771) Bp. IX. ker. Gát u. 34. ( Sobieski J. u. 2.) (HRSZ: 37775) sz. alatti felépítményes ingatlanok együttes vagy külön-külön történő értékesítésére

Pályázat Márton u. 9. (HRSZ: 37771) Bp. IX. ker. Gát u. 34. ( Sobieski J. u. 2.) (HRSZ: 37775) sz. alatti felépítményes ingatlanok együttes vagy külön-külön történő értékesítésére

2017. április 12. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Képviselő-testület, egyfordulós nyilvános pályázat, Márton u. 9., Gát u. 34., ingatlan, értékesítés

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere - a Képviselő-testület 418/2015. (XII.10.) sz. határozata alapján - egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Bp. IX. ker. Márton u. 9. (HRSZ: 37771) Bp. IX. ker. Gát u. 34. ( Sobieski J. u. 2.) (HRSZ: 37775) sz. alatti felépítményes ingatlanok együttes vagy külön-külön történő értékesítésére.

A pályázat Kiírója a Középső-Ferencváros területén, a fenti ingatlanokat a jelenlegi állapotukban értékesíti. A közműhálózat kiépített.

A pályázat célja, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat az ingatlanok értékesítésével hozzájáruljon az épített környezet minőségének javításához.

A területre vonatkozó információkat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI.22.) rendelete, valamint a pályázati ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A pályázati ajánlati dokumentáció megvásárolható:
2017. április 11-től
a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodáján (1092 Budapest, Ráday u. 26.)
20.000 Ft + ÁFA áron.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. május 09. 14 óráig
helye: Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda
(Bp. IX., Ráday u. 26.)
Az ajánlatokat magyar nyelven, két példányban, cégjelzés nélküli zárt borítékban

„Ferencváros – Márton u. – Gát u.”

jeligével kell benyújtani.

Az ajánlatok bontásának helye:
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda,
Budapest IX. ker. Ráday u. 26.,
időpontja: 2017. május 09. 14 óra 15 perc

Az ajánlatok bontásánál jelen lehetnek az ajánlattevők, vagy az általuk írásban meghatalmazott személyek.

Érdeklődni lehet: a pályázati feltételekről a Vagyonkezelési Iroda (telefon: 215-1077/510),
a Szabályozási Tervről a Főépítészi csoport (Bp. IX., Bakáts tér 14., telefon: 217-0951) ad tájékoztatást. (megtekinthető a www.ferencvaros.hu honlapon)

Budapest, 2017. április 11.

dr. Bácskai János
polgármester megbízásából

Madár Éva
mb. irodavezető sk.
Impresszum  Adatvédelem