Pályázat egyházi jogi személy, illetve vallási tevékenységet végző szervezetek támogatására

Pályázat egyházi jogi személy, illetve vallási tevékenységet végző szervezetek támogatására

2017. március 24. | pályázat, egyházi jogi személy, vallási tevékenység, támogatás, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a Ferencváros területén szolgálatot teljesítő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi jogi személy, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező vallási tevékenységet végző szervezetek részére a lakosság körében kifejtett szociális missziójuk, karitatív célú oktatási- és kulturális programjaik, egyéb segítő tevékenységük költségei támogatására.

A pályázat kiírója:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

A pályázat tárgya:
Pályázni az alábbi célokra lehet:

  • esélyegyenlőség, szociális misszió (idősek, betegek, ifjúság,hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők, családok, kisgyermekes édesanyák számára szervezett programok)
  • vallási (vallásoktatás, táborok üdültetés), nemzeti és ferencvárosi identitástudat erősítése, kiemelten Ferencváros 225 éves évfordulójához és a József Attila-kultuszhoz kapcsolódó programok
  • közösségépítés, közösségfejlesztés
  • élethosszig tartó tanulás.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek:
Ferencváros kulturális koncepciójában http://www.ferencvaros.hu/doks/HumanIroda/KultKoncepcio_2017-2022.pdf (85. oldaltól 91. oldal) meghatározott, a fent megnevezett célokat szolgáló tevékenységekhez kapcsolódnak
a koncepcióban megnevezett (79. oldaltól 81.oldal) önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódnak
a reformáció 500. évfordulójához vagy más kiemelkedő egyházi ünnephez, évfordulóhoz kapcsolódnak.

Pályázati keretösszeg: 6.000.000.- Ft

A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:
Dr. Kelemen Miklós
Tel.:                 +36-1/215-1077/383
E-mail.:           Kelemen.Miklos@ferencvaros.hu
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda

Pályázat beérkezésének határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is): 2017. április 21. 12.00. óra

A teljes pályázati kiírás mellékletekkel (DOC, PDF)
Impresszum  Adatvédelem