Pályázat jegyző munkakör betöltésére

Pályázat jegyző munkakör betöltésére

2017. március 9. | pályázat, állás, jegyző, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, közszolgálati jogviszony

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Vezetői kinevezés időtartama:
A vezetői kinevezés határozatlan időtartamra szól.

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és határkörök ellátása.
Vezeti a képviselő-testület hivatalát, valamint
a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében;
c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
Legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 éves vezetői gyakorlat,
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
állam- és jogtudományi doktori képesítés,
jogi szakvizsga,
önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
Vezetői képesség, kiváló szervezőkészség.
Jó tárgyalóképesség, önálló munkavégzési képesség, empátia, nagyfokú terhelhetőség és precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetői elképzelések bemutatása,
a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes önéletrajz,
az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása,
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,
nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 07.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka a Polgármesteri és Jegyzői Kabinetiroda vezetője nyújt, a 215-1077/250. mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10660/2017/XXV, valamint a munkakör megnevezését: jegyző
Személyesen: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I. emelet 30. – Apollónia Aranka Polgármesteri és Jegyzői Kabinetiroda vezetőjénél (zárt borítékban, „jegyzői pályázat” megjelöléssel).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Polgármester a pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jegyzői kinevezésről. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.hu – 2017. március 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.
Impresszum  Adatvédelem