Pályázat a Ráday u. 32., nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére kulturális tevékenység céljára az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettséggel

Pályázat a Ráday u. 32., nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére kulturális tevékenység céljára az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettséggel

2017. március 1. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, nem lakás céljára szolgáló helyiség, bérleti jog, kulturális tevékenység, együttműködési kötelezettség

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a pályázati felhívásban megjelölt nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére kulturális tevékenység céljára az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettséggel

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiség:
Budapest IX. Ráday u. 32. földszint III. szám alatti, 314 m2 nagyságú, utcai bejáratú földszinti, nem lakás céljára szolgáló helység. A helyiségre vonatkozó bérleti jog 2020. február 29. napjáig szóló határozott időre szerezhető meg. A helyiségben kizárólag kulturális tevékenység folytatható. A helyiség bérbeadáskori bérleti díja: 43.646 Ft/hó + áfa összeg, mely a helyiségben folytatható tevékenység, valamint az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettség figyelembevételével került meghatározásra. A helyiséget jelenleg jogcím nélküli használó használja. A helyiség ingóságoktól kiürített állapotban kerül bérbeadásra, a helyiségnek nem tartozékai a jelenlegi használó berendezési tárgyai.

A pályázati ajánlatokat egy eredeti példányban, zárt borítékban 2017. március 21. napján 16 óráig kell személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján (1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 321.)

A ZÁRT BORÍTÉKRA „KULTURÁLIS PÁLYÁZAT R32” JELIGÉT RÁ KELL ÍRNI

A pályázati hirdetményben feltüntetett helyiség az alábbi időpontokban tekinthető meg:
2017. március 6-án 11-13 között
2017. március 13-án 15-17 között

A teljes pályázati kiírás a mellékletekkel
Impresszum  Adatvédelem