Pályázat Balázs Béla u. 24-28. sz. alatti ingatlanok együttes értékesítésére

Pályázat Balázs Béla u. 24-28. sz. alatti ingatlanok együttes értékesítésére

2016. április 1. | ingatlan, Balázs Béla u., értékesítés, Képviselő-testület, nyilvános pályázat

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere – a Képviselő-testület 419/2015. (XII.10.) sz. határozata alapján – egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Bp. IX. ker. Balázs Béla u. 24-28. sz. alatti ingatlanok együttes értékesítésére.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere
- a Képviselő-testület 419/2015. (XII.10.) sz. határozata alapján -
egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a

Bp. IX. ker. Balázs Béla u. 24. (HRSZ: 37383)
Bp. IX. ker. Balázs Béla u. 26/A. (HRSZ: 37382)
Bp. IX. ker. Balázs Béla u. 26/B. (HRSZ: 37381)
Bp. IX. ker. Balázs Béla u. 28/A. (HRSZ: 37380)
Bp. IX. ker. Balázs Béla u. 28/B. (HRSZ: 37379)
sz. alatti ingatlanok együttes
értékesítésére

A pályázat Kiírója a Középső-Ferencváros területén, a fenti ingatlanokat a jelenlegi állapotukban értékesíti. A közműhálózat kiépített.

A pályázat célja, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat az ingatlanok értékesítésével hozzájáruljon az épített környezet minőségének javításához.

A területre vonatkozó információkat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület kerületi szabályozási tervéről és építési szabályzatáról szóló 20/2002. (X.10.) számú rendelete, valamint a pályázati ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A pályázati ajánlati dokumentáció megvásárolható:
2016. április 01-től
a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodáján (1092 Budapest, Ráday u. 26.)
20.000 Ft + ÁFA áron.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. május 03. 10 óráig

helye: Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda
(Bp. IX., Ráday u. 26.)
Az ajánlatokat magyar nyelven, két példányban, cégjelzés nélküli zárt borítékban

„Ferencváros – Balázs tömb”

jeligével kell benyújtani.

Az ajánlatok bontásának helye:
Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda,
Budapest IX. ker. Ráday u. 26.,

időpontja: 2016. május 03. 10 óra 15 perc

Az ajánlatok bontásánál jelen lehetnek az ajánlattevők, vagy az általuk írásban meghatalmazott személyek.

Érdeklődni lehet: a pályázati feltételekről a Vagyonkezelési Iroda (telefon: 215-1077/510),
a Szabályozási Tervről a Főépítészi csoport (Bp. IX., Bakáts tér 14., telefon: 217-0951) ad tájékoztatást. (megtekinthető a www.ferencvaros.hu honlapon)

Budapest, 2016. április 01.

dr. Bácskai János
polgármester megbízásából

Madár Éva
mb. irodavezető sk.Impresszum  Adatvédelem