Nyertes pályázatok - 2011

Nyertes pályázatok - 2011

Meghívásos kulturális pályázat – 2011

HÜB 126/2011. (IV. 19.) sz.

Határozat

  1. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek az Alapítványok 2011. évi meghívásos kulturális pályázatra kiirt támogatás felosztását.
  2. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint támogatja a 2011. évi meghívásos kulturális pályázatra kiirt támogatás felosztását az egyéb szervezetekre vonatkozóan.
  3. a támogatások kifizetése az 5/2011.(II.28.) sz. 2011. évi költségvetési rendelet 3673. sz. „pályázati támogatások” költségvetési sor ezen célra biztosított 21.000.000.- Ft-os keretösszeg terhére történik.

Határidő: értelemszerű

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)


Nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázat – 2011

HÜB 134/2011. (V. 03.) sz.

Határozat

  1. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek az Alapítványok 2011. évi nyílt eljárás keretében kiírt kulturális pályázat támogatásának felosztását, valamint felkéri a Polgármester urat, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesülettel.
  2. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint támogatja a 2011. évi nyílt eljárás keretében kiírt kulturális pályázat felosztását az egyéb szervezetekre-magánszemélyekre vonatkozóan:
  3. a támogatások kifizetése az 5/2011. (II.28.) 2011. évi költségvetési rendelet 3673. sz. „pályázati támogatások” költségvetési sor ezen célra biztosított 21.000.000.- Ft-os keretösszeg terhére történik.
  4. A Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület, Kinter Alexandra és Laluk György 2010. évi elszámolását a jelen Sz-238/2011. sz. előterjesztésben foglalt indoklások alapján elfogadja.

Határidő: értelemszerű

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)


Egyházak és egyházi szervezetek pályázata – 2011

HÜB 176/2011. (V.31.) sz.

Határozat

  1. A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az egyházak és egyházi szervezetek 2011. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az 5/2011.(II.28.) 2011. évi költségvetési rendelet 3714. sz. költségvetési sorának ezen célra biztosított 6 000 000.- Ft-os keretösszegének terhére történik.
  Felkéri a Polgármester urat a vonatkozó támogatási szerződések aláírására.

Határidő: értelemszerű

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)


Civil- és társadalmi szervezetek pályázata – 2011

HÜB 177/2011. (V.31.) sz.

Határozat

  1. A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek az egészségügyi és szociális területen tevékenykedő, a civil- és társadalmi szervezetek részére meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok 2011. évi támogatásának felosztását:
  2. A támogatások kifizetése a civil- és társadalmi szervezetek részére meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok esetében az 5/2011.(II.28.) 2011. évi költségvetési rendelet 3716 sz. költségvetési sor ezen célra biztosított 6 000 000.- Ft-os keretösszeg terhére történik.
  3. A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a civil- és társadalmi szervezetek 2011. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az 5/2011.(II.28.) 2011. évi költségvetési rendelet 3716. sz. költségvetési sor ezen célra biztosított 6 000 000.- Ft-os keretösszegének terhére történik:

Felkéri a Polgármester urat a vonatkozó támogatási szerződések aláírására.

Határidő: értelemszerű

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)


Kisebbségi Önkormányzatok pályázata – 2011

HÜB 178/2011. (V.31.) sz.

Határozat

  1. A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése az 5/2011.(II.28.) 2011. évi költségvetési rendelet 6013. sz. költségvetési sorának, ezen célra biztosított 6 000 000.- Ft-os keretösszegének terhére történik:

Határidő: értelemszerű

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)


Meghívásos kulturális pályázat – pótfelhívás 2011

HÜB 208/2011. (VII.05.) sz.

Határozat

  1. A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint támogatja a szervezeteket a 2011. évi meghívásos kulturális pályázat pótfelhívás keretén belül, a 4. 652. 000.- Ft. Maradvány keretösszeg terhére:
  2. a támogatások kifizetése az 5/2011.(II.28.) 2011. évi költségvetési rendelet 3673. sz. „pályázati támogatások” költségvetési sor terhére történik.

Határidő: értelemszerű

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)


Sport utánpótlás nevelés támogatása – 2011

HÜB 182/2011. (V.31.) sz.

Határozat

  1. A Humán Ügyek Bizottsága az Sz-372/2011. sz. előterjesztés alapján a kerületi sport utánpótlás nevelés támogatására szolgáló, a 3622. számú költségvetési soron nevesített 28 millió Ft támogatási összeget az alábbiak szerint osztja szét, és felkéri a Polgármester Urat a vonatkozó támogatási szerződések aláírására.
  2. A Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az FTC Kosárlabda Alapítványnak 5 millió Ft támogatási összeget biztosítson.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)


Sportszervezetek támogatása – 2011

HÜB 183/2011. (V.31.) sz.

Határozat

A Humán Ügyek Bizottsága:

  1. A 2011. évi sportszervezetek számára nyújtandó 3.000.000,- Ft támogatási összeget az alábbiak szerint osztja fel:
  2. Felkéri a Polgármester Urat a vonatkozó támogatási szerződések aláírására.

Határidő: értelemszerű

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Impresszum  Adatvédelem