Közegészségügyi Intézet

Közegészségügyi Intézet
National Institute of Public Health

A Gyáli út páros oldalán, a Nagyvárad tér közelében 1914-ben épült az akkor még üres területen a Zita hadikórház, melyben először a világháborúban megsebesült katonákat ápolták, később hadifoglyokat is elhelyeztek, az 1920-as évektől pedig szükséglakótelepként működött. A barakkok legnagyobb részét 1940-ig elbontották és helyére jórészt parkos kiképzéssel az Országos Közegészségügyi Intézet épületeit állították. Az Intézet létrehozását már 1912-ben tervbe vették, de megvalósulására az I. világháború miatt nem kerülhetett sor. A Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium 1922-ben a Rockefeller-alapítvánnyal vette fel a kapcsolatot, hogy az építkezéshez szükséges anyagi eszközöket biztosítsa. 1924-ben létrejött az egyezség, amelynek értelmében e célra 245 ezer dollárt biztosítottak. Az OKI 1927. június 1-jén kezdte meg működését, feladata az egészségvédelmi munka irányítása, a gyógyszervizsgálat és általában a közegészségügyi tevékenység törvényes ellenőrzése, a fertőző betegségek elleni védekezés irányítása, valamint a tisztiorvosi kar megfelelő kiképzésében való közreműködése volt.Impresszum  Adatvédelem