Anatómiai Intézet

Anatómiai Intézet
Institute of Anatomy

A Tűzoltó utcában volt megtalálható az Anatómiai Intézet. Az eredeti intézet Lenhossék József tervei alapján készült el még 1878-ban, az Üllői út 26. szám alatti belső klinikai tömb keretében. Az anatómia oktatásának ez az épület azonban csak húsz évig adott otthont, mert a növekvő hallgatói létszám és a fejlődő tudományos és oktatási igények az épület kereteit túlnőtték. Az Üllői u. 26. szám alatti Anatómiai Épületet akkor átalakították a kórbonctan céljára és ma is ez az egyetem I. sz. Kórbonctani Intézete. 1898-ban készült el Mihalkovics Géza tervei nyomán az új Anatómiai épület a IX. Tűzoltó u. 58. szám alatt.Impresszum  Adatvédelem