A Ranolder Intézet, 1900 körül

A Ranolder Intézet, 1900 körül
The Ranolder Institute, around 1900

Budapest egyik legkiemelkedőbb oktatási intézményének alapítása Ranolder János veszprémi püspök nevéhez fűződik. Egyházi pályája során mindvégig nagy jelentőséget tulajdonított az oktatásnak, ezért számos alapítványt hozott létre szerte az országban, a fővárosnak pedig 100 ezer forintot adományozott egy leánynevelő intézet megalapítására. 1875-ben készült el az első iskolaépület a mai Vendel utca és Thaly Kálmán utca sarkán, ahol kisdedóvó, háromosztályos elemi iskola és egy kis internátus kapott helyet. Az anyaépület elkészültét követ mintegy három évtized során folyamatosan bővült az intézmény.Impresszum  Adatvédelem