Tájékoztató Ferencvárosi internet támogatással kapcsolatban

Tájékoztató Ferencvárosi internet támogatással kapcsolatban
A Humánszolgáltatási Iroda tájékoztatója

2019. szeptember 3. | Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Tájékoztató, Ferencvárosi internet támogatás, Humánszolgáltatási Iroda

   

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2019. június 29. napjával új támogatási formaként bevezette a „Ferencvárosi internet támogatás”-t.

A polgármester kérelemre internet használati díj támogatást állapít meg annak a Budapest IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő személynek, aki a tárgyévben a 14. életévét tölti be, de  24. életévét még nem töltötte be.

A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg, de legkorábban szeptember 1. napjától január 31. napjáig a tanév első félévére, valamint február 1. napjától június 30. napjáig a tanév második félévére szóló időtartamra.

Az internet támogatás összege havonta 2.000,- Ft, melynek folyósítása a tanulmányi félév időszakára egy összegben (postai úton vagy a kérelmező által megadott folyószámlára) történik.

Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:

  • kitöltött kérelem nyomtatvány,
  • iskolalátogatási igazolás,
  • IX. kerületi lakóhely igazolásául a támogatásra jogosult gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi útvonalon tölthető le:  Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/Humánszolgáltatási Iroda/Rendszeres Ellátási Csoport.

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24-28., Toronyház u. 3/b,  Ecseri út 19.

További információ kérhető:

  • személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 24-28.)
  • ügyfélfogadás: hétfő: 8-17 30, kedd, szerda, csütörtök: 8-16 h, péntek 8-13 h
  • a 215-1077/459-es 465-ös telefonszámon,
    a humanszolg@ferencvaros.hu email-címen.


Impresszum  Adatvédelem