Tájékoztató Ferencvárosi diák bérlet támogatással kapcsolatban

Tájékoztató Ferencvárosi diák bérlet támogatással kapcsolatban
A Humánszolgáltatási Iroda tájékoztatója

2019. szeptember 3. | Tájékoztató, Ferencváros Önkormányzata, Ferencvárosi diák bérlet támogatás, Humánszolgáltatási Iroda

   

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2019. június 29. napjával új támogatási formaként bevezette a „Ferencvárosi diák bérlet” támogatást.

A polgármester kérelemre helyi utazási bérlet támogatást állapíthat meg a tanév idejére a Budapest IX. kerületben legalább 6 hónapja lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő, a gyermekvédelmi törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nappali tagozaton tanulók részére, akik iskolalátogatási kötelezettségüknek folyamatosan eleget tesznek és más jogcímen nem jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybe vételére.

A helyi utazási bérlet támogatás havi összege a közoktatásban tanulók részére vásárolható havi Budapest-bérlet teljes árával azonos összeg (2019. évben 3.450,-Ft).

A jogosultság kezdete, a kérelem benyújtás hónapjának első napja (amennyiben a kérelmet a szükséges igazolásokkal együtt benyújtják a hónap 15-éig), vagy a kérelem benyújtást követő hónap első napja (amennyiben a kérelmet a hónap 15. napja után nyújtják be).

A támogatás folyósítására (postai úton vagy a kérelmező által megadott folyószámlára), a támogatás jogosultja részére megvásárolt – tárgyhónap elsejétől érvényes – havi bérletszelvény tárgyhó 10-éig történő bemutatását követően kerül sor.

A helyi utazási bérlet támogatást a iskolalátogatási kötelezettség megszegése (10 órát meghaladó igazolatlan hiányzás) esetén, az arról való tudomásszerzés hónapjának végével meg kell szüntetni, és újabb kérelem 2 hónapon belül nem nyújtható be. Ismételten a helyi utazási bérlet támogatás – egyéb feltételek fennállása mellett – csak akkor állapítható meg, ha a tanulónak a megszüntetést követően nincs igazolatlan hiányzása.

Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:

  • kitöltött kérelem nyomtatvány,
  • érvényes diákigazolvány másolat,
  • IX. kerületi lakóhely igazolásául a támogatásra jogosult gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain vehető át, vagy a www.ferencvaros.hu honlapról az alábbi útvonalon tölthető le: Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/Humánszolgáltatási Iroda/Rendszeres Ellátási Csoport.

A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24-28., Toronyház u. 3/b,  Ecseri út 19.

További információ kérhető:

  • személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 24-28.)
  • ügyfélfogadás: hétfő: 8-17 30, kedd, szerda, csütörtök: 8-16 h, péntek 8-13 h
  • a 215-1077/459-es 465-ös telefonszámon,
    a humanszolg@ferencvaros.hu email-címen.


Impresszum  Adatvédelem