Felhívás a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Felhívás a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” kitüntetésre vonatkozó javaslattételre
Ön kit tart érdemesnek a díjra? Tegyen javaslatot!

2019. március 6. | „Ferencváros Schmidt Egon-díja” díj, javaslat, kitüntetés

   

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 10/A § (6) bekezdése alapján a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” a Környezetvédelmi Világnap (június 05.) alkalmával kerül átadásra.

A díj azon magánszemélyeknek, szervezetnek, közösségnek adományozható, aki/amely Ferencváros környezet- és természetvédelme érdekében munkásságával Ferencváros fejlődésért maradandót alkot. 

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

  1. a környezet- és természetvédelem területén tevékenységet folytató ferencvárosi civil szervezetek vezetői
  2. polgármester
  3. legalább 100 ferencvárosi polgár
  4. önkormányzati képviselői frakció

A javaslatokat az önkormányzat honlapjáról letölthető vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető nyomtatvány kitöltésével és a 100 polgár nevét, címét, személyi igazolvány számát és aláírását tartalmazó aláírás ívek csatolásával kell benyújtani 2019. április 5-én
1600 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II/41)
részére.

Kérem, hogy az aláírásgyűjtést kezdeményező, a nyomtatványt – amennyiben erre lehetősége van – pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére, illetve tevékenységének a bemutatására) kitöltve juttassa el részünkre.Impresszum  Adatvédelem