Felhívás a „Ferencváros Sportjáért” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Felhívás a „Ferencváros Sportjáért” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre
Ön kit tart érdemesnek a díjra? Tegyen javaslatot!

2019. február 4. | „Ferencváros Sportjáért” díj, javaslat, kitüntetés

   

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése alapján a „Ferencváros Sportjáért” díj a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmával kerül átadásra.

A díj azon személy vagy csapat, a csapatot működtető, fenntartó szervezet, nonprofit társaság részére adományozható, aki kiemelkedő teljesítményt ért el a sportban, és eredményével hozzájárult Ferencváros hírnevének öregbítéséhez, továbbá munkájával, kiemelkedő tevékenységével segítette a kerület sportéletének fejlődését.

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

  1. ferencvárosi sportegyesületek vezetői
  2. a polgármester
  3. legalább 100 ferencvárosi polgár
  4. önkormányzati képviselői frakció.

A javaslatokat az önkormányzat honlapjáról letölthető vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető nyomtatvány kitöltésével és a 100 polgár nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását tartalmazó aláírás ívek csatolásával kell benyújtani 2019. március 7-én 16:00 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II/41) részére.

Kérem, hogy az aláírásgyűjtést kezdeményező, a nyomtatványt – amennyiben erre lehetősége van – pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt – elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére illetve tevékenységének a bemutatására) kitöltve
adja be.

Dr. Bácskai János polgármester hivatalos tájékoztatójaImpresszum  Adatvédelem