Szálláshely-szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettsége

Szálláshely-szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettsége
Ferencváros jegyzőjének felhívása

2019. január 7. | szálláshely, adatszolgáltatás, szálláshely-szolgáltató, jegyző, felhívás

   

Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése alapján az egyéb szálláshelyet (fizető vendéglátó, magánszállásadó tevékenységet) üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (jelenleg 2018. évre) vonatkozóan a tárgyévet követő év január 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:
- a fogadott vendégek száma,
- a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

A fenti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni 2019. január 31-ig. Az adatszolgáltatás során személyes adatok közlésére nincs szükség.

Az adatok eljuttatása történhet:

  • levélben az Általános Hatósági Csoport címére (1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. IV. em.), valamint személyesen ugyanezen a címen (ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00-17.30, szerda: 8.00-12.00 és 12.30-16.00, péntek: 8.00-12.00),
  • e-mailben (e-mail cím: hatosagiiroda@ferencvaros.hu).

Kérem, hogy adatszolgáltatási kötelezettségüknek határidőben eleget tenni szíveskedjenek.

Budapest, 2019. január 7.

Köszönettel:                                     
Dr. Dombóvári Csaba sk.
jegyző

Kapacitásadatok - nyomtatvány (DOC, PDF)Impresszum  Adatvédelem