Egyszeri természetbeni támogatás téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők számára

Egyszeri természetbeni támogatás téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők számára
Lakossági tájékoztatás

2018. szeptember 5. | Egyszeri természetbeni támogatás, téli rezsicsökkentés, Humánszolgáltatási Iroda, Magyarország Kormánya

   

Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában döntött arról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek.

A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatához.

A benyújtási határidő 2018. október 15. napja, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. A támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, mely nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket. A támogatás igényelhető formája: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő
- lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve
- a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentés feltétele a bejelentő részéről annak tudomásulvétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben.

Az igénybejelentő nyilatkozat, valamint az adatkezelési tájékoztató elérhető Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának internetes oldalán, valamint a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain.

Az igénybejelentő lap benyújtható postai úton, illetve személyesen a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24-28., Toronyház u. 3/b,  Ecseri út 19.

További információ kérhető:
személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 24-28.,
ügyfélfogadás: hétfő: 8-18 h, kedd, szerda, csütörtök: 8-16 h, péntek 8-12).
215-1077/459-as és 465-ös  telefonszámon.
humanszolg@ferencvaros.hu email-címen.

Budapest, 2018. augusztus 31.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda

Mellékletek:
- Igénybejelentő nyilatkozat
- Adatkezelési tájékoztatóImpresszum  Adatvédelem